212

Vzdělaných pedagogů

31

Webinářů

29

Spolupracujících pedagogů

79

Spokojených zákazníků

AKTUALITY

NEWSLETTER

MULTIMEDIÁLNÍ PROSTŘEDÍ

Připravujeme pro Vás od ledna 2020.

WEBINÁŘE

Žák s vývojovou dysfázií na základní škole
16 prosince
19:00 - 20:10
Speciálně pedagogická témata

Cílem webináře je získat teoretické a praktické znalosti- zabývat se budeme definicí, příčinami, symptomy, prognózou a diagnostikou. Dále se zaměříme na výuku žáka s vývojovou dysfázií  (odraz komunikační poruchy ve výuce, opatření v individuálním vzdělávacím plánu, vhodné pomůcky, kazuistiky), výuka čtení a psaní u dětí s vývojovou dysfázií, využití speciálního  softwaru a tabletů ve výuce. V praktické části se seznámíme s dostupnými pomůckami pro děti s vývojovou dysfázií, s odbornou literaturou a audio ukázkami dětí s vývojovou dysfázií. Účastník může s lektorem komunikovat pomocí online chatu.

Zvládání emocí, aneb jak na zlobivé dítě?
6 ledna
19:00 - 20:10
Psychologická témata

Po dobu 70  minut budou účastníci zapojení do webináře s názvem Zvládání emocí aneb jak na „zlobivé dítě“ seznámeni s tématem „výchovy bez úhony“.  Zjistíme, jak zacházet s emocemi dítěte, jak reagovat na vztek a agresi, strach a sklíčenost. Vše si vysvětlíme na konkrétních příkladech. Dozvíte se, jak s dětmi mluvit, abychom je přivedli ke spolupráci bez opakování povelů, nebo proč vlastně děti zlobí a jak jim pomoci. 

NAŠI SPOLUPRACOVNÍCI

Představujeme vám naše lektory, odborníky z praxe, kteří vedou naše webináře a kurzy.

Blog

Novinky, články a informace z našeho života.

Jak se vyšetřují specifické poruchy učení?

Už jsem se párkrát setkal s větou „Půjdeme k panu doktorovi, on tě vyšetří a řekne nám, jestli máš poruchu“. Tohle spojení by vyděsilo i mě, a to se v oblasti speciální pedagogiky pohybuji přes sedm let. Možná je to neznalostí nebo trochu strachem ze závěru z vyšetření, ale rozhodně není důvod, čehokoliv se bát.

Nadané dítě? Jakými znaky poznám nadané dítě?

„Tomu se to povedlo…“ konstatuje paní učitelka po příchodu do kabinetu a usmívá se na kolegyni. Vypráví historku z hodiny matematiky a barvitě líčí, jak žák Josef (5. třída) zvládl vypočítat všechny příklady jako první, a ještě vyžadoval pozornost paní učitelky. Takhle nějak by to mohlo začít, musíme si však uvědomit, že většina rozumově nadaných dětí projevuje už od raného věku nějakou schopnost poznávání, která se projevuje v dobré paměti, rychlém myšlení nebo soustředěné pozornosti.

Specifické poruchy učení

Mezi slavné dyslektiky patří Isaac Newton, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Wolfgang Amadeus Mozart, John F. Kennedy, Winston Churchill, Charles Darwin, nebo Hans Christian Andersen. I přesto, že zmíněné osobnosti měli nějaký určitý handicap, patří zmíněné osobnosti mezi důležitou součást naší kulturní, vědecké i politické historie.

Zapojte se do projektu

Vzdělávací portál V lavici s. r. o. hledá do svého týmu pedagogy, odborníky, lektory a další aktivní účastníky, kteří by se rádi zapojili do nového projektu.

Nabízíme spolupráci v oblasti vzdělávání, doučování žáků, poradenství, tvorbě didaktických pomůcek i dalšího.

Dlouhodobá spolupráce na zajímavém projektu pro pedagogy, žáky, školy, asistenty pedagoga i širokou veřejnost. Neváhejte nám nabídnout své služby a přidat se do projektu, který nejen vzdělává, ale i pomáhá každému, kdo pomoc potřebuje.

KONTAKTUJTE NÁS

V lavici s.r.o., Všechna práva vyhrazena, Obchodní podmínky, GDPR, Ceník