Ceník

Pomůcky

Sada čtverce – 35 ks v sadě ČJ, M – laminovaná verze 125,- Kč
Sada čtverce – 35 ks v sadě ČJ, M – elektronická verze 65,- Kč
Sada procvičování – 100 ks v balení – laminovaná verze 95,- Kč
Sada procvičování – 100 ks v balení – elektronická verze 50,- Kč
Přehledová tabulka učiva 39,- Kč
Nástěnná mapa – velikost A0 349,- Kč
Nástěnná mapa – velikost A1 249,- Kč

 

Poradenství a diagnostika

Online poradenství – 1 dotaz 49,- Kč
Poradenství a konzultace

400,- Kč

600,- Kč

Diagnostika SPU 800,- Kč
Psychologické vyšetření 850,- Kč
Psychoterapie 750,- Kč
Speciálně – pedagogické vyšetření (logopedie) 800,- Kč
Vyšetření školní zralosti 600,- Kč
Zpráva z vyšetření 200,- Kč
Reedukace SPU, logopedická náprava 400,- Kč
Programy pro děti (KUPOZ) 350,- Kč
Práce se žákem s OMJ 400,- Kč
Materiály (logopedie, SPU apod.)  

 

Webináře

Online webinář 250,- Kč
Webinář – již proběhlý 90,- Kč

Školní výlety

Dle aktuální nabídky

Doučování

Doučování a školní příprava

350 - 400,- Kč

(dojíždění + 50,-)

1 hodina
Jazykový kurz – anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, italský jazyk. 500,- Kč 1 lekce
Práce se žákem s OMJ 400,- Kč 1 lekce
Kurz pro žáky s OMJ 4200,- Kč 14 lekcí
Příprava na víceleté gymnázium (individuálně) 400,- Kč 1 lekce
Kurz příprava na víceleté gymnázium (skupinově)

300 - 320,- Kč

1 lekce

Příprava na státní zkoušku z ČJ úrovně B1 3000,- Kč 7 lekcí

 

Multimediální prostředí

  měsíčně čtvrtletně ročně
učitelská licence 129,- Kč 429,- Kč 1099,- Kč
třídní licence * 499,- Kč 1399,- Kč 4599,- Kč
školní licence ** 2999,- Kč 6999,- Kč 15999,- Kč
SVP licence *** Licence na 2 roky / 1499,-
Domácí žákovská licence 69,- Kč 189,- Kč 599,- Kč

 

*licence pro třídu do 30 žáků + pedagogové dané třídy, zřízení uživatelských účtů, každá třída získá zdarma online podporu po dobu platnosti licence.

**licence pro celou školu + pedagogové školy + licence správce IT, každá škola získává zdarma online podporu po dobu platnosti licence.

*** licence pro žáky se SVP z doporučení ŠPZ (licence pro pedagoga + 5 žákovských přihlášení – využití do předmětů speciálně pedagogické péče, pedagogické intervence aj.) Licence žákům SVP je platná 2 roky podle Doporučení ŠPZ.

 

Ceník platný od 1. 8. 2019

Zapojte se do projektu

Vzdělávací portál V lavici s. r. o. hledá do svého týmu pedagogy, odborníky, lektory a další aktivní účastníky, kteří by se rádi zapojili do nového projektu.

Nabízíme spolupráci v oblasti vzdělávání, doučování žáků, poradenství, tvorbě didaktických pomůcek i dalšího.

Dlouhodobá spolupráce na zajímavém projektu pro pedagogy, žáky, školy, asistenty pedagoga i širokou veřejnost. Neváhejte nám nabídnout své služby a přidat se do projektu, který nejen vzdělává, ale i pomáhá každému, kdo pomoc potřebuje.

KONTAKTUJTE NÁS

V lavici s.r.o., Všechna práva vyhrazena, Obchodní podmínky, GDPR, Ceník